GENERÁTOR OZONU

Technické parametry

Napájení – 220V a 12V.
Výkon – 7g O3/hod.

Generátor ozonu od českého výrobce rychle a účinně dezinfikuje vzduch – zlikviduje bakterie, viry, plísně a ostatní mikroorganizmy. Odstraňuje také zápachy. Dezinfekce ozonem je bezpečná. Ozon je plyn, který vzniká ze vzduchu působením elektrického výboje. Vyskytuje se i volně v přírodě, vzniká působením blesků při bouřce. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a nemá negativní vliv na životní prostředí.

Kategorie:

Popis

GENERÁTOR OZONU

Technické parametry

Napájení – 220V a 12V.
Výkon – 7g O3/hod.

Ozonový generátor  od českého výrobce rychle a účinně dezinfikuje vzduch – zlikviduje bakterie, viry, plísně a ostatní mikroorganizmy. Odstraňuje také zápachy. Dezinfekce ozonem je bezpečná. Ozon je plyn, který vzniká ze vzduchu působením elektrického výboje. Vyskytuje se i volně v přírodě, vzniká působením blesků při bouřce. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a nemá negativní vliv na životní prostředí.

Co je to ozon a jak vzniká?

Ozon je bezbarvý plyn, který má významnou roli pro pozemský život. Vyskytuje se ve stratosféře ve výšce okolo 30 km nad zemským povrchem a chrání naši planetu před ultrafialovým slunečním zářením. V přízemních vrstvách atmosféry se ozon téměř nevyskytuje. Molekula ozonu je velmi nestabilní, poločas rozpadu je při normální teplotě přibližně 30 minut. Díky své nestabilitě se po aplikaci v uzavřeném prostoru samovolně rozkládá, nezanechává žádné stopy a nezpůsobuje alergické či dýchací potíže. Molekula ozonu se skládá ze 3 atomů kyslíku místo obvyklých dvou. Ozon je silné oxidační činidlo, jeho vlastností se v praxi využívá při dezinfekci, čištění a odstraňování zápachů, neobsahuje žádné nebezpečné látky a nemá negativní vliv na životní prostředí.

Ozon vzniká působením elektrického výboje nebo UV zářením. Čichem může člověk registrovat již malou koncentraci ozonu například po bouřce nebo při svařováni elektrickým obloukem. Při vyšších koncentracích se ozon zabarvuje do světle modra a může způsobit podráždění očních spojivek, kašel anebo bolesti hlavy.

Účinky ozonu a jeho používání

Bakterie
Ozon díky svým antioxidačním vlastnostem působí velmi účinně na bakterie, narušuje jejich metabolismus a tím dochází k jejich ničení.

Viry
Viry jsou na rozdíl od baktérií nebuněčné organizmy. Sami o sobě nejsou aktivní, ke svému rozmnožovaní potřebují hostitelskou buňku. Vlivem působení ozonu dojde ke zničení buňky bakterie a tím dojde i ke zničení přenášeného viru.

Plísně
Ozon spolehlivě hubí spory plísní a tím zamezuje jejich dalšímu šíření. Plísně mohou mít velmi negativní vliv na zdraví člověka, zejména z hlediska jejich možného podílu na vzniku celé řady alergických onemocnění.

Zápach
Ozon neutralizuje zatuchlý zápach způsobený záplavami či požárem, odstraňuje zápach z cigaret, zápach ze zvířat, zápach z kuchyní atd.

Použití ozonu je mnohem účinnější metoda dezinfekce než použití chloru. Ozon snadno proniká do všech míst, které mohou být pro ostatní metody dezinfekčních procesů obtížně přístupné.

OZON má velmi silé oxidační schopnosti a silný dezinfekční účinek, proto se využívá v mnoha různých oborech lidské činnosti, např. při úpravě vody (pitné, užitkové, odpadní, atd.), úpravě vzduchu (odstranění zápachu, dezinfekce, atd.), v potravinářském, textilním průmyslu a dalších.

Ozon je mnoha mezinárodními organizacemi uznán bezpečným při zpracování potravin (masa, zeleniny, ovoce, atd.), je povolen také při ošetřování povrchu ekologicky pěstovaných potravin (biopotravin). Je potvrzeno, že ozon likviduje E. Coli v pitné vodě i ve vzduchu.

Pro dezinfekci obytných místnosti, bytů, domů, sklepů, šatníků, spižíren, kuchyní a koupelen je vhodný tento generator ozonu, který zvládne odstranit bakterie, viry, plísně i nežádoucí pachy. Orientační časy podle velikosti prostoru: koupelna 50 m3 za 30 minut, velký obývací pokoj 100 m3 za 60 minut.

Uzavřené prostory

1) Umístěte přístroj do místnosti, kterou chcete dezinfikovat. Nejlépe na nějaké vyvýšené místo. (O3 je těžší než vzduch, prostor se bude zaplňovat od spodu)
2) Připojte přístroj do zásuvky 220 V.
3) Zavřete všechny okna a dveře.
4) Zkontrolujte zda nejsou v prostoru, který budete dezinfikovat žádné osoby nebo zvířata. Akvária mohou zůstat – vypněte u nich napájení do vzduchotechniky. (po ukončení dezinfekce a vyvětrání nezapomeňte vzduchotechniku znovu pustit.
5) Ovládacím tlačítkem „zapnuto“ zapněte přístroj.
6) Nastavte pomocí ovládacích tlačítek čas odloženého startu a čas v provozu (popis nastavování je v přiloženém návodu) – z výroby je nastavený odložený start na 1 minutu a čas v provozu na 30 minut – to znamená, že přístroj se spustí za jednu minutu a bude v provozu 30 minut. Poté se generování O3 zastaví.
7) Opusťte prostor.
8) Po uplynutí nastavených časů (součet obou časů) nechejte prostor uzavřený ještě po dobu cca dvojnásobku doby po kterou byl přístroj v provozu.
9) Poté vstupte do prostoru, otevřete okna a celý prostor vyvětrejte.
10) Tím je proces dezinfekce ukončen.

Dopravní prostředky

1) Umístěte přístroj do dopravního prostředku, který chcete dezinfikovat
2) Připojte přístroj do auto zásuvky 12V – propojovací kabel je součástí dodávky.
3) Zkontrolujte zda nejsou v prostoru, který budete dezinfikovat žádné osoby nebo zvířata.
4) Nastavte ve vozidle vnitřní cirkulaci vzduchu a ventilátor dejte na pomalý chod.
5) Pokud budete mít po dobu dezinfekce nastartovaný motor, tak dejte pozor na výfukové zplodiny.
6) Vypněte klimatizaci.
7) Zavřete všechny okna a dveře.
8) Ovládacím tlačítkem „zapnuto“ zapněte přístroj.
9) Nastavte pomocí ovládacích tlačítek čas odloženého startu a čas v provozu (popis nastavování je v přiloženém návodu) – z výroby je nastavený odložený start na 1 minutu a čas v provozu na 30 minut – to znamená, že přístroj se spustí za jednu minutu a bude v provozu 30 minut. Poté se generování O3 zastaví.
10) Opusťte prostor.
11) Po uplynutí nastavených časů (součet obou časů) nechejte prostor uzavřený ještě po dobu cca dvojnásobku doby po kterou byl přístroj v provozu.
12) Poté otevřete všechny okna nebo dveře a prostor vyvětrejte.
13) Vypněte vnitřní cirkulaci a zapněte na chvíli ventilátor na vyšší výkon.
14) Tím je proces dezinfekce ukončen

GENRÁTOR OZONU :

KOUPIT  7990,-